Bewoners van Vinex-wijken voelen zich veiliger in hun eigen buurt dan de gemiddelde Nederlander. Dit blijkt uit cijfers van het CBS die vrijdag zijn gepubliceerd.

Minder criminaliteit
Dat Vinex-bewoners zich veilig voelen, is niet slechts gebaseerd op gevoel. Het aantal misdrijven dat in 2015 in Vinex-wijken is gepleegd ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde.

criminaliteit-2015-cbs

Bron: CBS

Preventieve maatregelen
Opvallend is wel dat bewoners van Vinex-wijken beter voorbereid zijn op een misdrijf dan de gemiddelde Nederlander. Zo blijkt 20 procent van de Vinex-bewoners een alarminstallatie te hebben, tegenover slechts 11 procent van de mensen die in de centra van grote steden wonen. Ook heeft een kwart van de Vinex-bewoners een alarm-installatie en beschikken zij vaker dan gemiddeld over buitenverlichting.

Door: Noraly Terbijhe
Bron: CBS

Advertisements