De gemeente Berkelland heeft de ambitie om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. In 2019 wil de gemeente dit doel al voor een derde hebben bereikt. Hiervoor wordt drie miljoen euro uitgetrokken.

Voor een deel zal dit gerealiseerd worden in de buitengebieden van de gemeente Berkelland. Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: ,,Er zullen zonnepanelen of windmolens moeten gaan komen in de buitengebieden van de gemeente. Die keuze moet echter nog gemaakt worden.” Ook moet er nog een keuze gemaakt worden over waar de zonnepanelen en/of de windmolens zullen komen te staan.

,,Wat ons betreft kan dat sowieso op de vrijkomende bouwblokken van de agrarische ondernemingen. Ook op bedrijvenparken zijn kavels leeg, maar de raad moet nog uitspraken doen of deze kavels ingericht kunnen worden voor dit duurzaamheidsplan”, aldus Hoytink-Roubos.

Asbesttrein

Tevens is de gemeente Berkelland de pilot Asbesttrein gestart, waarbij daken van schuren in het buitengebied van Ruurlo in grote aantallen tegelijk asbestvrij gemaakt worden. Voor 2024 moeten de Nederlandse daken asbestvrij zijn. Dit in verband met gezondheidsrisico’s.

Hoytink-Roubos: ,,De subsidie van de Nederlandse overheid is minimaal. Het is hierdoor voor de boer in het buitengebied financieel niet aantrekkelijk om zijn asbest dak te slopen.” Daarom heeft de gemeente de Asbesttrein in het leven geroepen. Er is één sloop van meerdere asbestdaken tegelijk. ,,Daarna worden er zonnepanelen voor terug geplaatst, zo wordt het een verdienmodel voor de burger.” Dit om de boer te stimuleren om het asbest dak wel te verwijderen.

,,Het is een kwalitatieve investering, je zorgt er voor dat er een verdienmodel is voor de boeren zodat zij het ook daadwerkelijk gaan doen. En in dit geval voeg je ook nog eens duurzaamheid toe. Je verbindt een aantal factoren: de asbestdaken moeten verwijderd worden voor 2024 en je voegt duurzaamheid toe,” stelt Hoytink-Roubos. Er wordt gekeken of de Asbesttrein in Ruurlo positief ervaren wordt door de boeren, zodat asbest daken in de andere buitengebieden van de gemeente ook aangepakt kunnen gaan worden op dezelfde manier.

Door: Judith Makkink

Advertisements