Meer dan zeventig mensen waren gisteravond aanwezig bij de aftrap van de pilot woningbehoefte in Beltrum. In deze één jaar durende pilot wordt er samengewerkt door de gemeente en haar burgers in combinatie met het architectenbureau KAW op het gebied van wonen in Beltrum. De bestaande woningvoorraad staat hierbij centraal: Hoe maken we de bestaande woningvoorraad passend zodat iedereen goed woont in Beltrum?

Patricia Hoytink, wethouder demografische ontwikkelingen en woningbouw van de gemeente Berkelland, schetst de totstandkoming van deze pilot: ,,Een jaar geleden kreeg ik bezoek van de Raad van Overleg van Beltrum. Zij wezen mij erop dat er volgens hen behoefte is aan ouderenwoningen in Beltrum. Een half jaar later kwam Bas Hommelink bij mij met resultaten van een enquête die gehouden was onder de jongeren van Beltrum. 65 jongeren reageerden op deze enquête en zij stellen dat zij behoefte hebben aan starterswoningen in Beltrum.”

Patricia Hoytink heeft in overleg met de gemeente Berkelland, de andere gemeentes in de Achterhoek en de provincie deze pilot binnengesleept voor Berkelland. ,,Wij draaien deze pilot, evalueren het met elkaar en ik bespreek de resultaten met de gemeentes in de Achterhoek, zodat zij deze aanpak over zouden kunnen nemen voor de kernen in hun gemeente,” aldus Hoytink.

Uitleg Theo aan zaal.jpg

In Beltrum wonen drieduizend mensen, waarvan er 1400 in de kern wonen en de overige 1600 in het buitengebied van het plattelandsdorp in de Achterhoek. De bewoners moeten het met elkaar eens worden over de woningbehoefte in het dorp. De enige voorwaarde die de gemeente stelt, is het behouden van het zorgcentrum de Hassinkhof. Er zal gekeken worden naar een mogelijk nieuwe plek om een wijk te bouwen. De naam van het voormalige bedrijventerrein, ABCTA, wordt daarin genoemd.

In januari hoopt Theo Adema, adviseur van KAW, een enquête te houden onder de bewoners van Beltrum. ,,Een opkomst van meer dan zeventig procent is hierbij het minimum. Maar natuurlijk hoop ik op een opkomst van honderd procent. Want, dit gaat heel Beltrum aan.”

Adema stelt dat het nog niet zo slecht is gesteld met Beltrum en de rest van de Achterhoek. ,,Ik kom uit Groningen. In Oost-Groningen zie je pas echte krimp. Je ziet echt verpaupering van de gebouwen in het hoge noorden. Toen ik voor het eerst in Beltrum kwam dacht ik: Wat is hier het probleem? Wat is hier aan de hand? Het is een prachtig dorpje.” Hij stelt dat Beltrum nu nog een huishoudensgroei doormaakt. ,,Nu zijn er in Beltrum nog woningen nodig. Maar over tien tot vijftien jaar zijn er hier minder huizen nodig. We moeten met elkaar kijken naar de bestaande woningvoorraad en we moeten de ons afvragen hoe we deze woningvoorraad passend maken, zodat iedereen goed woont in dit mooie dorpje.”

 

Advertisements