Als basisschool gevestigd zijn in een dorpje van zo’n 600 inwoners, middenin een krimpregio, is niet makkelijk. Sluiting ligt op de loer. Tijd voor verandering, dacht het bestuur van christelijke basisschool De Haven in Onderdendam, Noord-Groningen. ”Door in gesprek te gaan met alle betrokken partijen, zijn we gekomen tot dit nieuwe onderwijsconcept. Dat is dan wel weer een voordeel; met maar 21 kinderen, kun je de boel vrij makkelijk omgooien”. URB. in gesprek met directrice Marloes Mertens.

Krimp in Onderdendam
”Sinds een jaar of vijf merken we dat inwoners van Onderdendam ervoor kiezen om te verhuizen naar dorpen waar meer voorzieningen zijn. Daarnaast merken we dat er gewoon weinig kinderen zijn. De woningen die hier te koop staan, zijn vaak te duur voor jonge gezinnen, dus die komen hier meestal niet wonen.”, legt Marloes uit.

Tijd voor verandering
De school ging van zo’n 40 leerlingen naar 21. Dit is onder de opheffingsnorm, want het minimale aantal leerlingen wat een school mag hebben om te blijven bestaan is 23. Als een school drie jaar onder deze norm zit, stopt de bekostiging vanuit de overheid. ”In oktober 2016 zaten we voor het eerst onder de norm. Als dit nog twee jaar zo blijft, is de kans groot dat de school moet sluiten. Daarom vonden we het tijd om een nieuw onderwijsconcept in gang te zetten.”

Alles is één
In het nieuwe onderwijsconcept staat samenwerken centraal. Daarom is ervoor gekozen om alle groepen bij elkaar in één ruimte les te geven. Een ander belangrijk uitgangspunt van het onderwijsconcept ‘Alles is één’, is dat een kind op zijn eigen niveau centraal kan leren. ”Het kan dus zo zijn dat een kind uit groep 3, die heel goed is in rekenen, met iemand uit groep 6 les krijgt. Op die manier wordt het talent optimaal benut”, aldus Marloes. Nog een verschil is dat elke periode van het jaar rondom één thema wordt lesgegeven.

Samenwerken
De nieuwe manier van lesgeven is in overleg gegaan met ouders, leerkrachten, dorpsgenoten en het bestuur. ”In overleg met alle partijen, in de vorm van werkgroepen, zijn we tot dit concept gekomen. Het mooie is dat iedereen meegedacht heeft. Misschien werkt het uiteindelijk niet tegen de krimp; we hebben dan in ieder geval alle mogelijkheden bekeken.”

Toekomst
De directrice is optimistisch over de toekomst. ”We hopen de komende twee jaar ervoor te zorgen dat het leerlingenaantal stijgt, dat is erg belangrijk. Ook de bekendheid van de school moet vergroot worden en we hopen natuurlijk dat dit concept succesvol blijkt. De krimp houden we niet tegen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we het op de juiste manier aanpakken.”

Beeld: Wikimedia, Onderdendam

 

Advertisements