Amsterdam is de laatste jaren volop in aanbouw. Overal in de stad staan bouwkranen. Steeds meer mensen lijken zich te willen vestigen in de hoofdstad. In 2015 werden er ruim achtduizend woningen in aanbouw genomen, waarvan 1368 in het middelsegment. Maar is dat nou goed of slecht voor de hoofdstad?

Een van de plekken waar deze bouw goed zichtbaar is, is de nieuwe wijk Amstelkwartier, gelegen in het zuidelijkste gedeelte van de stad. De komende jaren transformeert het gebied zich van industrieterrein naar een stuk stad waar gewoond en gewerkt wordt. De contouren van de nieuwe woonwijk Amstelkwartier beginnen zich langzaam af te tekenen. Naast woningen komen er ook scholen, havens, horeca, een hotel en een park en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Goed nieuws zou je zeggen, maar veel Amsterdammers voelen zich genegeerd en spreken van bouwwoede.

Gerard Berk is geboren en getogen in de hoofdstad en verhuisde enkele jaren geleden van de binnenstad naar een woning in het zuiden van de stad. ‘‘Dat de stad zich ontwikkelt is logisch. Dat is altijd al zo geweest. Maar nergens lees je iets over de gevolgen voor de huidige bewoners. Deze bouwwoede zorgt juist voor grotere problemen. Woningen worden onbetaalbaar.’’

In 2025 moet Amstelkwartier plaats bieden aan ruim tienduizend woningen. Waarvan ruim 30% in het middensegment. D66 heeft ‘bouwen’ hoog op haar politieke agenda staan. ‘’De meest basale reden voor het bouwen is dat veel mensen een eigen betaalbare plek zoeken in Amsterdam,’’ zegt Joris van Osselaer, raadslid D66 Amsterdam, in het Parool. ‘’Je ziet dat steeds meer jonge Amsterdammers nog samen met hun partner inwonen bij hun ouders, of noodgedwongen met huisgenoten wonen met de wieg in de keuken. Die mensen willen niets liever dan een eigen plek.’’

Ook voor mensen buiten Amsterdam blijft de hoofdstad aantrekkelijk. In een afgelopen jaar verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt gesproken van een magneetwerking. De stad trekt met name steeds meer jongeren aan: bijna de helft van de instroom is op dit moment tussen de 18 en 25 jaar oud. Deze magneetwerking is overigens wel van alle tijden. Steden zijn immers van oudsher centra van bedrijvigheid, werkgelegenheid, hoger onderwijs, commerciële en culturele voorzieningen. Jongeren zijn op zoek naar een opleiding, naar werk en naar een partner. Dat er zo veel meer jongeren naar de steden trekken dan voorheen, heeft vooral te maken met hun toegenomen participatie aan het hoger onderwijs.

‘’Waarom moet alles en iedereen in Amsterdam zijn?,’’ stelt Berk. ‘’Als je kijkt naar landen als België en Zwitserland, dan concentreert daar ook niet alles rondom een stad. De banen en mensen zouden net als daar meer verspreid moeten worden over het land.’’

De aanblijvende populariteit gaat gepaard met forse prijsstijgingen op de Amsterdamse woningmarkt. Woningen in Amsterdam lagen gemiddeld 22% boven het niveau van vorig jaar. Een doorsnee woning kost gemiddeld 323.00 euro. En dat is volgens Berk niet het enige nadeel dat kleeft aan die enorme populariteit. ‘’Amsterdam barst gewoon uit haar voegen. Het komt meer dan eens voor dat een tram uitpuilt van de mensen of dat er filevorming ontstaat op een fietspad.’’

Ook van Osselaer onderschrijft dit. ‘’Er zal meer ruimte gemaakt moeten worden voor fietsers en voetgangers. Daarnaast zullen we fors moeten investeren in het openbaar vervoer, met trajecten die aansluiten bij de behoeften van Amsterdammers.’’

Berk heeft weinig vertrouwen in de plannen maar zal zijn geliefde stad nooit verlaten. ‘’Al bouwen ze tot aan Rotterdam, het blijft voor mij de mooiste stad van Nederland.’’

schermafbeelding-2016-12-18-om-17-19-52

Kaart stedenbouwkundigplan Amstelkwartier 

Bron: Gemeente Amsterdam

 

 

 

 

 

Advertisements